Reabilitare termica

By | July 31, 2013

Ce este reabilitarea termica?

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte este un program national promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, in limita fondurilor anuale disponibile.
Solutia de reabilitare termica cladirii se stabileste în urma auditului energetic, în functie de particularitatile tehnico-constructive ale acesteia.

O izolare termica buna determina diminuarea necesarului de încalzire/racire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Avantajele reabilitarii termice

 • economisirea de bani prin reducerea cheltuielilor cu combustibilii
 • crearea de noi locuri de munca în domeniul constructiilor
 • protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
 • schimbarea aspectului blocurilor de locuinte si implicit al localitatilor

Beneficiarii reabilitarii termice

Asociatiile de proprietari sunt beneficiarii acestui program prin care se urmareste creasterea performanta energetica a blocurilor de locuinte care au fost construite pe baza proiectelor elaborate în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.

Pentru a beneficia de programul de reabilitarte, asociatiile de proprietari trebuie sa urmarasca urmatoarele etapele:

 1. Convocarea adunarii generale a proprietarilor
 2. Aprobarea cu majoritate de voturi de catre adunarea generala a înscrierii blocului în program
 3. Semnarea, de catre presedintele asociatiei, contractului de mandat si solicitarea înscrierii blocului în programul local
 4. Afisarea la avizierul asociatiei a indicatorilor tehnico-economici ai lucrarii de interventie si a actului aditional al contractulu i(pentru stabilires cotei de participare a fiecarui proprietar la fondul de reparatii).
 5. Transmiterea, în cel mult 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, a actului aditional semnat si a hotarârii adunarii generale a proprietarilor. Netransmiterea acestor documente duce la rezilierea contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociatia de proprietari.
 6. Constituirea fondului de reparatii de catre presedintele asociatiei de proprietari.
 7. Asigurarea masurilor organizatorice pentru continuarea lucrarilor conform graficului de executie stabilit.
 8. Participarea la receptia lucrarilor de interventie, la invitatia coordonatorului local
 9. Participarea, alaturi de coodonatorul local, la receptia finala a lucrarilor, organizata dupa expirarea perioadei de buna executie (3 ani)

Etapele si actiunile programului de reabilitare

 1. Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte
 2. Instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea în programul local
 3. Hotararea adunarii generale de proprietari de inscriere in program
 4. Elaborarea documentatiei de proiectare
 5. Executarea lucrarilor de interventie
 6. Receptia finala a lucrarilor dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani si eliberarea certificatului de performanta energetica pentru încalzire la terminarea lucrarilor

Masuri de reabilitare termica

 • Izolarea termica a peretilor exteriori
 • Izolarea termica a planseului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter
 • Înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente (incluzand tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuinte), cu tâmplarie performanta energetic
 • Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel în cazul existentei sarpantei
 • Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei
 • Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica
 • Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere în zonele de interventie
 • Lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru încalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte

Costurile reabilitarii

Fonduri de la bugetele locale asigura expertiza tehnica, auditul energetic si proiectarea lucrarilor de reabilitare termica.

Finantarea executarilor de interventie se imparte intre:

20% – Asociatia de Proprietari (procent impartit între toti proprietarii) si/sau din alte surse legal constituite (primaria locala poate prelua partial sau integral costurile, stabilind modul în care se vor recupera acestea).
Bugetul local si bugetul de stat asigura 80% din costul total al executarii lucrarilor de interventie:
30% – Bugetul local, in limita din fonduri aprobate anual pentru acest program
50% – Alocatiile de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Pentru informatii, intrebari sau o oferta personalizata, specialistii nostri iti stau la dispozitie.

Contacteaza-ne acum!